ไม่มีความหมายใด วงกรุงเทพมาราธอน 

คู่แรด 

เจ้าชู้ไม่รู้ตัว วง Black Vanilla 

พลิ้วไป วงกรุงเทพมาราธอน