ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโฆษณาบริษัท AIS

โฆษณา AIS

ถ่ายโฆษณาแคมเปญบริษัท AIS

โฆษณาแคมเปญบริษัท AIS

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

โปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk