ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

โปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณา MRT ประเทศฮ่องกง

โปสเตอร์โฆษณา MRT ประเทศฮ่องกง

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโฆษณาบริษัท AIS

โฆษณา AIS

ถ่ายโฆษณาแคมเปญบริษัท AIS

โฆษณาแคมเปญบริษัท AIS