ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

โปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

โปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณา MRT ประเทศฮ่องกง

โปสเตอร์โฆษณา MRT ประเทศฮ่องกง

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโฆษณาบริษัท AIS

โฆษณา AIS