ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

โปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

โปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณา MRT ประเทศฮ่องกง

โปสเตอร์โฆษณา MRT ประเทศฮ่องกง

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

golf-model.com

2010เธอกับฉัน

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010