ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

โปสเตอร์โฆษณานม DNA แบรนด์ Dutchmilk

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

โปสเตอร์โฆษณาแบรนด์ Watson

ถ่ายแบบโปสเตอร์โฆษณา MRT ประเทศฮ่องกง

โปสเตอร์โฆษณา MRT ประเทศฮ่องกง

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

ถ่ายแบบ How-To : Sing Tao News (Hongkong)

How-To : Sing Tao News (Hongkong)

golf-model.com

2010เธอกับฉัน

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010