ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโปรโมท Velocity (Hongkong)

Velocity (Hongkong)

ถ่ายแบบโฆษณาบริษัท AIS

โฆษณา AIS

ถ่ายโฆษณาแคมเปญบริษัท AIS

โฆษณาแคมเปญบริษัท AIS

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

ถ่ายแบบแคตตาลอคแบรนด์ Power buy

แคตตาลอคแบรนด์ Power buy

golf-model.com

2010เธอกับฉัน

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010

เธอกับฉัน Magazine 2010