เธอกับฉัน Magazine 2010

golf-model.com

2010cheeze

golf-model.com

2010-Jun-mars

golf-model.com

2552citra

golf-model.com

2009centerpoint

golf-model.com

2009cheeze

golf-model.com

2009-Dec-knockknock

twist Magazine 2008

golf-model.com

2008-sharing

Campus Magazine 2008

Chic Magazine 2008

golf-model.com

2008chic-happens